Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Blusinstallaties  Veiligheidsaspecten

Blusinstallaties VeiligheidsaspectenDit SVI-blad geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is opgesteld door bij de leden van de VeBON, de Vereniging van Beveiligings Ondernemingen Nederland.
Automatische blusgasinstallaties met zogenaamde ‘clean agents’, zijn onderdeel van de brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. Het in werking treden van blusgasinstallaties kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de personen die in de beveiligde ruimte verblijven.

Deze branchenorm geeft informatie over de installaties en de vrijkomende blusgassen en stelt de minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.

De tweede druk van Blusinstallaties, veiligheidsaspecten is geactualiseerd, met name wat betreft Hi-Ex schuim en aërosol blusinstallaties.

€ 22,00
ISBN: 9789077423509
pagina's: 36
druk: 2e