Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Chemometrie

Chemometrie

Heron-reeks HBODr. dr. J.P.M. Andries

Door toepassing van chemometrische technieken kan de kwaliteit van chemisch onderzoek worden verbeterd en kan er meer informatie worden verkregen uit de grote hoeveelheden data die tegenwoordig door moderne analyse-instrumenten in de laboratoria worden gegenereerd.
Sinds het verschijnen van de voorgaande drukken van dit boek hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in de chemometrie waar in deze geheel herziene uitgave op is ingespeeld door actualisering van bestaande onderwerpen en met de introductie van nieuwe onderwerpen. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en voor afgestudeerden in de beroepspraktijk die chemometrische technieken toepassen.
Lineaire regressie en univariate kalibratie zijn nu geïntegreerd. M... lees verder

Chemometrie

Dr. dr. J.P.M. Andries

Door toepassing van chemometrische technieken kan de kwaliteit van chemisch onderzoek worden verbeterd en kan er meer informatie worden verkregen uit de grote hoeveelheden data die tegenwoordig door moderne analyse-instrumenten in de laboratoria worden gegenereerd.
Sinds het verschijnen van de voorgaande drukken van dit boek hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in de chemometrie waar in deze geheel herziene uitgave op is ingespeeld door actualisering van bestaande onderwerpen en met de introductie van nieuwe onderwerpen. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en voor afgestudeerden in de beroepspraktijk die chemometrische technieken toepassen.
Lineaire regressie en univariate kalibratie zijn nu geïntegreerd. Methodevalidatie is gericht op de validatie binnen één laboratorium omdat gebruikers daar het meeste mee te maken zullen krijgen. Bij het onderwerp experimentele optimalisering worden de fundamenten van de meest toegepaste designs en sequentiële en simultane optimaliseringstechnieken beschreven.
Door de toepassing van moderne instrumentele analysetechnieken in de laboratoria is multivariate data-analyse voor de chemometrie een belangrijk toepassingsgebied geworden. Daarom zijn nieuwe hoofdstukken geschreven over de ontwikkeling van multivariate modellen voor patroonherkenning en voorspelling van afhankelijke variabelen in nieuwe monsters met Multivariate Lineaire Regressie, Principale Componenten Analyse, Principale Componenten Regressie en Partial Least Squares.
De nadruk ligt op veelgebruikte technieken die zich bewezen hebben. Het boek is onafhankelijk geschreven van specifieke software. Het boek bevat ook opgaven.

Inhoudsopgave


1 Inleiding
2 Beschrijvende statistiek
3 Signaalbewerking
4 Lineaire regressie en kalibratie
5 Bijzondere regressietechnieken
6 Interne methodevalidatie
7 Experimentele optimalisering
8 Sequentiële optimalisering
9 Simultane optimalisering en experimentele designs
10 Multivariate data-analyse
11 Clusteranalyse
12 Multivariate modellering
13 Meervoudige Lineaire Regressie
14 Principale Componenten Analyse
15 Partial Least Squares
Bijlagen
Antwoorden opgaven
Referenties
Register

Over de auteur


Dr.dr. J.P.M. (Jan) Andries (1945) is fysisch chemicus en gepromoveerd in de chemometrie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gedurende ruim 50 jaar werkzaam geweest aan de laboratoriumopleidingen van de Avans Hogeschool en rechtsvoorgangers in Breda. Hij was hogeschoolhoofddocent chemie, hoofd van de opleidingen Laboratorium Informatica en Automatisering (LIA) en Chemie, en coördinator van het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences.

€ 49,90
ISBN: 9789491764332
pagina's: 412
druk: 4e (2019)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar