Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Fundamentele biologie

Fundamentele biologie

Heron-reeks HBOA.L.B.M. Biemans, A.F. Jochems, A.J.A.M.C. Weyers

Het boek bestaat uit vier delen: Diversiteit van levensvormen, Biologie op celniveau, Biologie op organisme- en populatieniveau en Microbiologie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een reeks opgaven. De functionele aspecten van een groot aantal begrippen zijn veelal uitgebreid behandeld, teneinde zoveel mogelijk relatie te leggen met de praktische biologie en aangrenzende vakgebieden, met name de biochemie. De ruim 300 afbeeldingen en ca. 50 tabellen vormen een integraal onderdeel van de stof. Een literatuurlijst verwijst naar mogelijkheden voor verdere studie.

€ 57,00
ISBN: 9789077423264
pagina's: 352
druk: 2e