Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Hematologie

Hematologie

Heron-reeks HBODr. J.J.M.L. Hoffmann, Prof. dr. J.W.N. Akkerman, Dr. H.K. Nieuwenhuis, Dr. M.A.M. Overbeeke

Deze nieuwe druk is aangepast aan de huidige stand van de wetenschap en de technologie. Zo is hoofdstuk 21 helemaal geactualiseerd met het oog op de nieuwste richtlijnen voor immuuntypering van maligne hematologische ziekten. De hoofdstukken 23 en 24 hebben veel vernieuwingen ondergaan die zijn ingegeven door de zich snel uitbreidende inzichten op het gebied van (patho)fysiologie van trombocyten, stollingsfactoren en hun remmers. Omdat het endotheel van de vaatwand functioneel zo nauw verbonden is met trombocyten en stollingsfactoren wordt het niet meer in een apart hoofdstuk behandeld, maar is de tekst opgenomen in de hoofdstukken 23 en 24. De introductie van nieuwe geneesmiddelen tegen trombose maakte enkele wijzigingen in hoofdstuk 28 nodig. Verscheidene hoofdstukken in deel 5 zijn voll... lees verder

Hematologie

Dr. J.J.M.L. Hoffmann, Prof. dr. J.W.N. Akkerman, Dr. H.K. Nieuwenhuis, Dr. M.A.M. Overbeeke

Deze nieuwe druk is aangepast aan de huidige stand van de wetenschap en de technologie. Zo is hoofdstuk 21 helemaal geactualiseerd met het oog op de nieuwste richtlijnen voor immuuntypering van maligne hematologische ziekten. De hoofdstukken 23 en 24 hebben veel vernieuwingen ondergaan die zijn ingegeven door de zich snel uitbreidende inzichten op het gebied van (patho)fysiologie van trombocyten, stollingsfactoren en hun remmers. Omdat het endotheel van de vaatwand functioneel zo nauw verbonden is met trombocyten en stollingsfactoren wordt het niet meer in een apart hoofdstuk behandeld, maar is de tekst opgenomen in de hoofdstukken 23 en 24. De introductie van nieuwe geneesmiddelen tegen trombose maakte enkele wijzigingen in hoofdstuk 28 nodig. Verscheidene hoofdstukken in deel 5 zijn volledig aangepast aan de in 2004 verschenen CBO Richtlijn Bloedtransfusie. Tenslotte zijn de appendices geheel vernieuwd.

Inhoudsopgave


Deel 1 Inleiding hematologie
1 Algemene inleiding
2 Bezinking van erytrocyten
3 Principes van de celtelling
4 Hemopoïese
5 Maken, kleuren en beoordelen van uitstrijkpreparaten van bloedcellen

Deel 2 Erytrocyten
6 Erytropoïese
7 Reticulocyten
8 Erytrocyten
9 Hemoglobine
10 Erytrocytindices en hematocriet
11 Afbraak van erytrocyten
12 Morfologische afwijkingen van erytrocyten
13 Pathologie van de erytropoïese

Deel 3 Witte bloedcellen
14 Granulopoïese en monopoïese
15 Lymfopoïese
16 Telling en differentiële telling van leukocyten
17 Immunologische classificatie van bloedcellen
18 Morfologische afwijkingen van leukocyten
19 Pathologie van de leukopoïese – benigne aandoeningen
20 Hematologische maligniteiten – inleiding
21 Pathologie van de leukopoïes – maligne aandoeningen

Deel 4 Hemostase en trombose
22 Vorming van de hemostatische prop en een trombus
23 Trombocyten
24 Bloedstolling
25 Fibrinolyse
26 Bloedingsneiging
27 Trombose

Deel 5 Bloedgroepen en bloedvoorziening
28 Bloedvoorziening
29 Algemene immunologie
30 Algemene bloedgroepenserologie
31 Erytrocytenbloedgroepen
32 Bloedgroepen op andere bloedcellen
33 Onderzoek vóór bloedtransfusies
34 Bloedtransfusiereacties
35 Belang van erytrocytenantistoffen bij zwangerschap
36 Auto-immuunhemolytischeanemie (AIHA)€ 56,00
ISBN: 9789077423257
pagina's: 398
druk: 2e (2006)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar