Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel

Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel

Heron-reeks HBOJos Zawierko

Kankerverwekkende stoffen zijn overal, vaak zonder dat we ons dat bewust zijn: op het werk, tijdens hobby en spel, tijdens het tanken van benzine, bij het eten van voedsel en zelfs buiten bij het inademen van lucht die fijnstof of verbrandingsgassen van het verkeer bevat.
In dit boek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd. Ook besteedt de auteur aandacht aan het CMR-profiel van deze stoffen. Het CMR-profiel is een soort kenmerk van kankerverwekkende stoffen en geeft naast de carcinogeniteit (C, kankerverwekkendheid) en mutageniteit (M, in staat mutaties te veroorzaken), ook aan of een stof giftig is ten aanzien van de voortplanting (R, reproductietoxiciteit).
Dit boek geeft ook de route waa... lees verder

Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel

Jos Zawierko

Kankerverwekkende stoffen zijn overal, vaak zonder dat we ons dat bewust zijn: op het werk, tijdens hobby en spel, tijdens het tanken van benzine, bij het eten van voedsel en zelfs buiten bij het inademen van lucht die fijnstof of verbrandingsgassen van het verkeer bevat.
In dit boek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd. Ook besteedt de auteur aandacht aan het CMR-profiel van deze stoffen. Het CMR-profiel is een soort kenmerk van kankerverwekkende stoffen en geeft naast de carcinogeniteit (C, kankerverwekkendheid) en mutageniteit (M, in staat mutaties te veroorzaken), ook aan of een stof giftig is ten aanzien van de voortplanting (R, reproductietoxiciteit).
Dit boek geeft ook de route waarlangs de vervanging van kankerverwekkende stoffen kan worden gerealiseerd. Hierdoor is het boek niet alleen geschikt voor mensen die beroepshalve met kankerverwekkende stoffen hebben te maken, maar ook voor iedereen die meer wil weten over het bestaan, het gebruik en de vervanging van kankerverwekkende stoffen.

Inhoudsopgave


1. Kankerverwekkende stoffen in het dagelijks leven
2. Etikettering van kankerverwekkende stoffen
3. Werken met kankerverwekkende stoffen in het laboratorium
4. Grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen
5. CMR-gevarenprofielen van enkele veel gebruikte stoffen en mengsels
6. Bijzondere kankerverwekkende stoffen
7. Zeer zorgwekkende CMR-stoffen
8. Biomarkers en cytostatica
9. Vervanging van kankerverwekkende stoffen
10. Verantwoording

Over de auteur


Jos Zawierko studeerde scheikunde en toxicologie. Hij is ruim twintig jaar als chemisch adviseur verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève. Ook is hij lid van de International Commission on Occupational Health van de Verenigde Naties (ICOH). Hij heeft
meerdere uitgaven over chemische stoffen in Nederland op zijn naam staan. Hij was meer dan 25 jaar voorzitter van de redactie van de jaarlijkse uitgave van Nederlandse Chemiekaarten.
€ 35,00
ISBN: 9789491764493
pagina's: 162
druk: 1e (2021)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar