Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1

Heron-reeks MBODr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1 en deel 2 zijn bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De boeken vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk zijn vrijwel alle hoofdstukken aangepast en/of geactualiseerd en is ook een groot deel van de afbeeldingen vernieuwd. Aan deel 1 zijn bovendien vijf nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Het gaat om een hoofdstuk over de algemene eigenschappen en functies van bl... lees verder

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1

Dr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1 en deel 2 zijn bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De boeken vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk zijn vrijwel alle hoofdstukken aangepast en/of geactualiseerd en is ook een groot deel van de afbeeldingen vernieuwd. Aan deel 1 zijn bovendien vijf nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Het gaat om een hoofdstuk over de algemene eigenschappen en functies van bloed, een hoofdstuk over vloeistofchromatografie en (eiwit)elektroforese, een hoofdstuk over atomaire emissie- en absorptiespectrometrie, een hoofdstuk over hemocytometrie en flowcytometrie en tenslotte een algemeen hoofdstuk over endocrinologie.

Aan deze uitgaven is door een groot aantal deskundigen uit de beroepspraktijk meegewerkt. De hoofdstukken zijn op elkaar afgestemd, maar je kunt ze ook afzonderlijk lezen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van duidelijke illustraties, casuïstiek en opgaven. Het boek bevat naast de basiskennis tevens verdiepingsstof, aangegeven in aparte, blauwe kaders. Deze verdiepingsstof is met name geschreven voor het HBO.

Inhoud deel 1


H1 De laboratoria in ziekenhuizen
H2 Bloed: algemene eigenschappen en functies
H3 Bloedafname en verwerking
H4 Fotometrie
H5 Enzymen
H6 Immunologie en immunochemie
H7 Vloeistofchromatografie en elektroforese
H8 Atomaire emissie- en absorptie-spectrometrie
H9 Hemocytometrie en flowcytometrie
H10 Nieren
H11 Maag-darmkanaal, pancreas en lever
H12 Inleiding tot de endocrinologie
H13 Glucose en diabetes mellitus
H14 De schildklier
H15 Erytrocyten
H16 Leukocyten en trombocyten
H17 Referentiewaarden en interpretatie van uitslagen
H18 Kwaliteitsbewaking

Over de auteurs


Dr. Bauke de Boer studeerde medische biologie en promoveerde op een onderzoek naar de humorale immunologie tegen een parasitaire infectie. Na een post-doc onderzoeksperiode op het gebied van reuma onderzoek specialiseerde hij zich tot klinisch chemicus in het OLVG Amsterdam. In 2018 heeft hij zich verder gespecialiseerd tot klinisch chemicus-hematoloog.

Dr. Edwin ten Boekel is klinisch chemicus-endocrinoloog en gepromoveerd op een onderzoek naar het proces van uitrijping van bloedcellen in het beenmerg. Hij volgde de opleiding tot klinisch chemicus in Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar). Sinds 2003 is hij geregistreerd klinisch chemicus. In 2010 volgde een specialisatie in het vakgebied endocrinologie, deels in het AMC Amsterdam en deels in het MCA Alkmaar.


€ 52,50
ISBN: 9789491764103
pagina's: 400
druk: 2e (2015)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar