Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Heron-reeks MBODr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtransfusie en Fertiliteit zijn grotendeels herschreven en hierin zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen in de afbeeldingen gerealiseerd. Verder bevat dit deel twee nieuwe hoofdstukken: één ove... lees verder

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Dr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtransfusie en Fertiliteit zijn grotendeels herschreven en hierin zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen in de afbeeldingen gerealiseerd. Verder bevat dit deel twee nieuwe hoofdstukken: één over de tumormerkers en één over bloedstolling. Het hoofdstuk Bloedstolling stond voorheen in deel 1.

Aan deze uitgaven is door een groot aantal deskundigen uit de beroepspraktijk meegewerkt. De hoofdstukken zijn op elkaar afgestemd, maar je kunt ze ook afzonderlijk lezen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van duidelijke illustraties, casuïstiek en opgaven. Het boek bevat naast de basiskennis tevens verdiepingsstof, aangegeven in aparte, blauwe kaders. Deze verdiepingsstof is met name geschreven voor het HBO.

Inhoud deel 2


H1 Basis van de praktische bloedtransfusie
H2 Bloedtransfusieonderzoek bij auto-immuun hemolytische anemie, zwangerschap en geboorte
H3 Bloedproducten, transfusiereacties en hemovigilantie
H4 Bloedstolling
H5 Hemoglobinopathie
H6 Elektrochemie en de bloedgasmeter
H7 Bloedgassen
H8 Water en zouten
H9 Lipiden en hart- en vaatziekten
H10 Calcium- en fosfaathuishouding
H11 IJzerstofwisseling
H12 Liquor cerebrospinalis, ascites en pleuravocht
H13 Point of care-diagnostiek
H14 Fertiliteit
H15 Tumormerkers
H16 Foutenbronnen bij laboratoriumonderzoek

Over de auteurs


Dr. Bauke de Boer studeerde medische biologie en promoveerde op een onderzoek naar de humorale immunologie tegen een parasitaire infectie. Na een post-doc onderzoeksperiode op het gebied van reuma onderzoek specialiseerde hij zich tot klinisch chemicus in het OLVG Amsterdam. In 2018 heeft hij zich verder gespecialiseerd tot klinisch chemicus-hematoloog.

Dr. Edwin ten Boekel is klinisch chemicus-endocrinoloog en gepromoveerd op een onderzoek naar het proces van uitrijping van bloedcellen in het beenmerg. Hij volgde de opleiding tot klinisch chemicus in Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar). Sinds 2003 is hij geregistreerd klinisch chemicus. In 2010 volgde een specialisatie in het vakgebied endocrinologie, deels in het AMC Amsterdam en deels in het MCA Alkmaar.
€ 52,50
ISBN: 9789491764110
pagina's: 400
druk: 2e (2015)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar