Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Heron-reeks MBODr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtransfusie en Fertiliteit zijn grotendeels herschreven en hierin zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen in de afbeeldingen gerealiseerd. Verder bevat dit deel twee nieuwe hoofdstukken: één ove... lees verder

Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2

Dr. E. ten Boekel, Dr. B.A. de Boer

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtransfusie en Fertiliteit zijn grotendeels herschreven en hierin zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen in de afbeeldingen gerealiseerd. Verder bevat dit deel twee nieuwe hoofdstukken: één over de tumormerkers en één over bloedstolling. Het hoofdstuk Bloedstolling stond voorheen in deel 1.

Aan deze uitgaven is door een groot aantal deskundigen uit de beroepspraktijk meegewerkt. De hoofdstukken zijn op elkaar afgestemd, maar je kunt ze ook afzonderlijk lezen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van duidelijke illustraties, casuïstiek en opgaven. Het boek bevat naast de basiskennis tevens verdiepingsstof, aangegeven in aparte, blauwe kaders. Deze verdiepingsstof is met name geschreven voor het HBO.

Inhoud deel 2


H1 Basis van de praktische bloedtransfusie
H2 Bloedtransfusieonderzoek bij auto-immuun hemolytische anemie, zwangerschap en geboorte
H3 Bloedproducten, transfusiereacties en hemovigilantie
H4 Bloedstolling
H5 Hemoglobinopathie
H6 Elektrochemie en de bloedgasmeter
H7 Bloedgassen
H8 Water en zouten
H9 Lipiden en hart- en vaatziekten
H10 Calcium- en fosfaathuishouding
H11 IJzerstofwisseling
H12 Liquor cerebrospinalis, ascites en pleuravocht
H13 Point of care-diagnostiek
H14 Fertiliteit
H15 Tumormerkers
H16 Foutenbronnen bij laboratoriumonderzoek€ 52,00
ISBN: 9789491764110
pagina's: 400
druk: 2e (2015)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar