Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Leveringsvoorwaarden Syntax Media

Leveringsvoorwaarden Syntax Media

1. Bestellingen
- Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en op Bestel heeft geklikt, heeft u een bindende overeenkomst met betalingsverplichting gesloten tot bestelling van het product of de producten in uw winkelwagen. U ontvangt hiervan een bevestigingsbericht.

- Als u een boek bestelt dat nog niet is verschenen, blijft deze in nota staan tot hij beschikbaar is. Het boek wordt na verschijnen direct geleverd.

- Onze boeken zijn ook leverbaar via de reguliere (internet)boekhandels.

2. Prijzen
Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro's en kunnen worden gewijzigd.

3. Betaling
Bij elke bestelling wordt een factuur gevoegd. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4. Verzendkosten
Binnen Nederland worden bestellingen zonder verzendkosten geleverd. Buiten Nederland brengen wij de helft van de daadwerkelijke verzendkosten in rekening aan de klant.

5. Beschikbaarheid
Als een boek tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht is, wordt de klant hierover geïnformeerd.

6. Aflevering
- De bestelling zal verstuurd worden naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij zijn online bestelling.

- Boeken die via onze website worden besteld, worden binnen 3-4 werkdagen afgeleverd. Syntax Media is niet aansprakelijk voor vertraging of het mislopen van de bestelling, indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de uitgeverij vallen.

7. Reclames, klachten, retourzendingen
- U dient een klacht over een geleverd product binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan Syntax Media te melden. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Syntax Media ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

Indien u een niet besteld, een beschadigd product of een misdruk heeft ontvangen bent u gerechtigd een product aan Syntax Media retour te zenden. U bent verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending de reden daarvan mee te delen.

Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Syntax Media, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door u bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.

- Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 8 dagen na aflevering te retourneren aan Syntax Media. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

8. Privacy
De persoonlijke klantgegevens (naam, adresgegevens, e-mail adres) gebruiken wij uitsluitend voor de communicatie rondom de bestelling en levering van boeken. Wij verkopen adresgegevens van klanten dus niet, en geven die niet aan derden.