Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Praktische stralingshygiene

Praktische stralingshygiene

Heron-reeks HBO



J. van den Eijnde, L. Roobol

Dit boek geeft inzicht in de gevaren van ioniserende straling en helpt de lezer die gevaren in de werksituatie te beheersen. Het is bedoeld voor medewerkers in laboratoria en in een medische setting en voor de betreffende toezichthoudend deskundigen. Voor de andere toezichthoudend deskundigen biedt het boek praktische basiskennis.

Deze 8e druk behandelt de regelgeving volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van februari 2018. Het bevat ook een uitgebreid nieuw hoofdstuk over medische toepassingen van straling bestemd voor medewerkers die in hun opleiding niet standaard voorlichting krijgen over stralingshygiëne, zoals medisch specialisten (niet radiologen), verpleegkundigen, doktersassistenten, onderzoekers, technische ondersteuners en managers.

De Engelse v... lees verder

Praktische stralingshygiene

J. van den Eijnde, L. Roobol

Dit boek geeft inzicht in de gevaren van ioniserende straling en helpt de lezer die gevaren in de werksituatie te beheersen. Het is bedoeld voor medewerkers in laboratoria en in een medische setting en voor de betreffende toezichthoudend deskundigen. Voor de andere toezichthoudend deskundigen biedt het boek praktische basiskennis.

Deze 8e druk behandelt de regelgeving volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van februari 2018. Het bevat ook een uitgebreid nieuw hoofdstuk over medische toepassingen van straling bestemd voor medewerkers die in hun opleiding niet standaard voorlichting krijgen over stralingshygiëne, zoals medisch specialisten (niet radiologen), verpleegkundigen, doktersassistenten, onderzoekers, technische ondersteuners en managers.

De Engelse vertaling van dit boek is Practical Radiation Protection, ISBN 9789491764301.

Over de auteurs


Jos van den Eijnde studeerde natuurkunde en werkte bij de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit en het Amsterdam UMC als stralingsdeskundige (niveau-2-opleiding), veiligheidskundige (HVK-opleiding) en hoofd van de Dienst voor Veiligheid en Milieu.
Momenteel is hij met pensioen, met een gast-aanstelling op het Amsterdam UMC.

Lars Roobol promoveerde in Leiden op een experimenteel-natuurkundig onderwerp en behaalde in 2011 zijn diploma stralingsdeskundigheid (niveau-2). Hij werkte aan verschillende universiteiten, als stralingsdeskundige bij het Amsterdam UMC en als manager van de hot cell laboratoria in Petten. Tegenwoordig is hij manager bij het RIVM, met radioactiviteit en straling(sbescherming) als specialiteit.





€ 37,00
ISBN: 9789491764295
pagina's: 240
druk: 8e (2017)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar