Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Veiligheid in het laboratorium

Veiligheid in het laboratorium

Heron-reeks HBODr. H. Kramers-Pals, Ir. I. van het Leven

De nieuwe druk is geactualiseerd (bijv. de regelgeving) en herzien. In dit leerboek wordt veiligheid behandeld in relatie tot vakkundig werken op het practicum, vooruitlopend op de latere beroepspraktijk. De informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Dit boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover de studenten moeten beschikken voor ze in het laboratorium gaan werken.
In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ­risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 4 en 5 sluiten aan op de eerste eig... lees verder

Veiligheid in het laboratorium

Dr. H. Kramers-Pals, Ir. I. van het Leven

De nieuwe druk is geactualiseerd (bijv. de regelgeving) en herzien. In dit leerboek wordt veiligheid behandeld in relatie tot vakkundig werken op het practicum, vooruitlopend op de latere beroepspraktijk. De informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Dit boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover de studenten moeten beschikken voor ze in het laboratorium gaan werken.
In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ­risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 4 en 5 sluiten aan op de eerste eigen ervaringen in het laboratorium.
Hoofdstuk 6 tot en met 9 zijn zo geschreven dat ze desgewenst in een andere volgorde kunnen worden behandeld, in aansluiting op de activiteiten van de studenten in het laboratorium.
Hoofdstuk 10 en 11 gaan in op de manier van ingrijpen als, ondanks de genomen veiligheidsvoorzorgen, toch onverhoopt een calamiteit optreedt.
De overige hoofdstukken hebben betrekking op meer specifieke werkzaamheden in laboratoria. Ze zijn bedoeld voor de latere studiejaren, tijdens de stage of aan het begin van de beroepspraktijk.

De term veiligheid is breed opgevat: er komen vrij veel zaken aan de orde die tot de arbeids- en milieuhygiëne gerekend kunnen worden. Er is veel aandacht gegeven aan risico-inventarisatie en -evaluatie, zowel wat betreft werken met apparatuur als met stoffen. De eerste eigen ervaringen in het laboratorium zijn uitgangspunt in een tweetal hoofdstukken. Een aantal hoofdstukken gaan in op meer specifieke werkzaamheden en zijn dan ook bedoeld voor de latere studiejaren, de stage of het begin van de beroepspraktijk.

€ 34,00
ISBN: 9789077423929
pagina's: 256
druk: 5e druk (2012)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar