Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Veiligheid in het laboratorium

Veiligheid in het laboratorium

Heron-reeks HBODr. H. Kramers-Pals, Ir. I. van het Leven

In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover studenten moeten beschikken voor ze in een laboratorium gaan werken. In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ­risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 10 en 11 gaan in... lees verder

Veiligheid in het laboratorium

Dr. H. Kramers-Pals, Ir. I. van het Leven

In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover studenten moeten beschikken voor ze in een laboratorium gaan werken. In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ­risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 10 en 11 gaan in op de manier van ingrijpen als, ondanks de genomen veiligheidsvoorzorgen, toch onverhoopt een calamiteit optreedt.
De overige hoofdstukken hebben betrekking op meer specifieke werkzaamheden in laboratoria. Ze zijn bedoeld voor de latere studiejaren, tijdens de stage of voor de beroepspraktijk.

Over de auteurs


Ir. Iris van ’t Leven is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen op de thema’s toxicologie, microbiologie en managementsystemen. Sinds 1995 heeft zij haar eigen bedrijf, Iris Advies. Iris Advies geeft advies en verzorgt trainingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De inhoudelijke kracht van Iris Advies ligt bij de thema’s risico’s van gevaarlijke stoffen, biologische agentia en fysieke belasting.
Iris van ’t Leven heeft tegelijkertijd veel oog voor het betrekken van medewerkers en het verwerven van draagvlak in een organisatie.

Dr. Henny Kramers-Pals was jarenlang verbonden als vakdidacticus scheikunde aan de lerarenopleiding van ELAN. Ze heeft voor de professionalisering van het bèta-onderwijs in Nederland veel betekend met haar werkzaamheden binnen de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON).


€ 35,00
ISBN: 9789491764387
pagina's: 256
druk: 6e druk (2019)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar