Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Wiskunde voor bachelor en master, deel 4

Wiskunde voor bachelor en master, deel 4

Vectorrekening en matrixrekeningAnne Kaldewaij

De eerste vijf hoofdstukken van deel 4 bevatten de basiskennis die nodig is om effectief met vectoren en matrices te kunnen rekenen.
Hoofdstuk 1 tot en met 3 betreffen de vectorrekening: vectoren in het vlak, in de ruimte en in hogere dimensies. Naast de gebruikelijke notaties komen inproduct, uitproduct, oppervlakte, inhoud en oriëntatie uitgebreid aan de orde. Stelsels lineaire vergelijkingen komen in hoofdstuk 4 aan bod. Als oplossingsmethoden komen de eliminatiemethode en de regel van Cramer aan de orde. De matrixrekening is het onderwerp van hoofdstuk 5. Lineaire afbeeldingen worden hierbij als basis gebruikt. Het gebruik van determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren wordt besproken met als belangrijke toepassing eigenwaarde-decomposities.

In de laatste twee hoofdstukken (hoof... lees verder

Wiskunde voor bachelor en master, deel 4

Vectorrekening en matrixrekeningAnne Kaldewaij

De eerste vijf hoofdstukken van deel 4 bevatten de basiskennis die nodig is om effectief met vectoren en matrices te kunnen rekenen.
Hoofdstuk 1 tot en met 3 betreffen de vectorrekening: vectoren in het vlak, in de ruimte en in hogere dimensies. Naast de gebruikelijke notaties komen inproduct, uitproduct, oppervlakte, inhoud en oriëntatie uitgebreid aan de orde. Stelsels lineaire vergelijkingen komen in hoofdstuk 4 aan bod. Als oplossingsmethoden komen de eliminatiemethode en de regel van Cramer aan de orde. De matrixrekening is het onderwerp van hoofdstuk 5. Lineaire afbeeldingen worden hierbij als basis gebruikt. Het gebruik van determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren wordt besproken met als belangrijke toepassing eigenwaarde-decomposities.

In de laatste twee hoofdstukken (hoofdstuk 6 en 7) wordt deze kennis toegepast op verschillende gebieden. Hoofdstuk 6 bevat twee keuzeonderwerpen die onafhankelijk van elkaar zijn. Het eerste onderwerp is meetkunde (orthogonale afbeeldingen), een basis die bijvoorbeeld nodig is bij technische aspecten van robotica. Het tweede onderwerp gaat over lineaire systemen in de praktijk, zoals modellen voor toestandsovergangen.
Een combinatie van differentiaalrekening en vectorrekening komt in hoofdstuk 7 aan bod. Dit hoofdstuk is technisch van aard en met name bedoeld voor de bètastudies. Onderwerpen zijn vectorfuncties, banen, parametriseringen, lijnintegralen en vectorvelden.

Alle stof wordt toegankelijk uitgelegd en toegelicht. Het boek bevat veel voorbeelden en een grote collectie opgaven om mee te oefenen. In het boek zijn de antwoorden van de opgaven opgenomen. Volledige didactische uitwerkingen van alle opgaven staan in een apart uitwerkingenboek, zie deel 4 Uitwerkingen

Inhoudsopgave


1. Vectoren in het vlak
2. Vectoren in de ruimte
3. Vectoren in hogere dimensies
4. Stelsels lineaire vergelijkingen
5. Matrixrekening
6. Toepassingen van matrixrekening
7. Vectoranalyse

Over de auteur


Dr. Anne Kaldewaij is onder andere werkzaam geweest aan de Universiteit van Amsterdam als onderwijsdirecteur bij de bètafaculteit. Hij staat bekend als een uitstekende docent en was coauteur van de succesvolle serie Voortgezette wiskunde.€ 29,50
ISBN: 9789491764318
pagina's: 255
druk: 1e (2019)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar