Uitgeverij Syntax Media
Hooghiemstraplein 124
3514 AZ Utrecht
T 030 276 91 19
E
Geen verzendkosten binnen Nederland

Boek: Wiskunde voor het mlo, deel 2

Wiskunde voor het mlo, deel 2

Machten, wortels, foutenleerHeron-reeks MBOJ. Lips, A. Riemslag

In deze 2e, herziene druk worden nieuwe onderwerpen in kleinere stappen uitgelegd, worden meer voorbeelden gebruikt en zijn extra rekenopgaven toegevoegd.

Inhoudsopgave


1. Het rekenen met machten
2. Het werken met wortels
3. Oneigenlijke machten
4. Isoleren bij machten en wortels
5. Kwadratische verbanden
6. Lineariseren van verschillende verbanden
7. Exponentiële verbanden
8. Logaritmen
9. Natuurlijke logaritmen
10. Logaritmische verbanden
11. Het lineariseren van exponentiële verbanden
12. Herhaling foutenleer
13. De Gausskromme
14. De standaardnormale verdeling
15. Steekproeven
16. Kwaliteitscontrole
17. Correlatie
18. De regressielijn
Antwoorden van de oefenopgaven

€ 26,50
ISBN: 9789077423899
pagina's: 190
druk: 2e (2012)

InkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaarInkijkexemplaar